Meedoen

Schrijf je? En ben je ouder dan 15, maar jonger dan 25 jaar? Doe dan mee aan Write Now!, de grootste schrijfwedstrijd in het Nederlands taalgebied. Stuur je tekst vóór 1 april in via het inschrijfformulier!

Reglement

Deelnemen aan Write Now! kan alleen als:

- je niet jonger dan 15 en niet ouder dan 24 jaar bent op 1 april 2017;
- je inzending in de Nederlandse taal is geschreven;
- je inzending maximaal 2.000 woorden, of maximaal 8 gedichten* bedraagt;
- je tekst niet eerder gepubliceerd is door een literaire uitgeverij of een erkend (online) magazine; 
- je niet vaker dan twee keer de 1e prijs bij een voorronde van Write Now! hebt gewonnen; 
- je geen medewerker of stagiair bent van Passionate Bulkboek of op een andere manier inhoudelijk betrokken bent bij Write Now! (bijvoorbeeld als jurylid).

* Dit is voor een jury het ideale aantal om je zo goed mogelijk te beoordelen. 

De vorm van de inzending is vrij: verhaal, gedicht, column, toneeltekst, filmscenario, songtekst – alle vormen zijn toegestaan!

Voorronden
Deelnemers worden tijdig op de hoogte gesteld van de locatie, datum en tijd van de prijsuitreiking van de voorronden. Je wordt geacht hierbij aanwezig te zijn om je eventuele prijs in ontvangst te kunnen nemen.

Finale
Win je de 1e prijs tijdens de voorronde? Dan plaats je je voor het finaleweekend in juni 2017 in Rotterdam.

Naast de winnaars van de voorronden plaatsen vijf tweede en/of derde prijswinnaars zich met een wildcard. De wildcardwinnaars worden geselecteerd door de juryvoorzitters van de voorronden. Een derde prijswinnaar maakt alleen kans op een wildcard wanneer de tweede prijswinnaar van dezelfde voorronde ook een wildcard wint. 

Bij deelname aan de finale gelden de volgende aanvullende regels:
- je stuurt ons een kopie van je legitimatiebewijs;
- je stuurt een nieuwe inzending binnen drie weken na de prijsuitreiking van jouw voorronde, je kunt dus niet meedoen met de inzending waarmee je de voorronde wint;
- je moet aanwezig zijn bij het finaleweekend.

De jury beoordeelt de inzendingen op de volgende criteria:
-Originaliteit van de tekst: een tekst is origineel als het thema origineel is of als er op een bijzondere of verrassende wijze met een thema wordt omgegaan. Bijvoorbeeld als er een inzicht wordt geboden, een verband wordt gelegd dat nieuw of onverwacht is of als de tekst een verrassende wending neemt.
-Stijl: onder stijl wordt de wijze verstaan waarop de inzender gebruik maakt van de Nederlandse taal. Wordt er op een humoristische wijze met de taal omgegaan, leest de tekst vlot of is de taal juist gecomprimeerd? Hebben de stilistische keuzen van de auteur de tekst effectiever gemaakt? Is de schrijfstijl consequent, leidt de stijl af van het inhoudelijke verhaal of versterken zij elkaar?
-Gevoel voor taal: iemand heeft gevoel voor taal als hij/zij de taal niet alleen als middel inzet om iets te communiceren, maar dit weet te verheffen tot een kwaliteit op zich. Inhoud en vorm hangen in het beste geval samen maar hebben ook zelfstandige kwaliteiten.
-Ambitie die uit de tekst spreekt: er spreekt ambitie uit een tekst als een ingewikkeld thema bij de kop is genomen, het thema op verrassende wijze is uitgewerkt of als voor een niet voor de hand liggende schrijfstijl is gekozen. Er is dus sprake van ambitie als de schrijver zich er niet makkelijk vanaf heeft willen maken.
-Verbeeldingskracht: verbeeldingskracht is het vermogen om het persoonlijke te ontstijgen. Het gaat hier om de verwerking van fantasie of verbeelding in een tekst. Het kunnen schrijven, bijvoorbeeld, over alledaagsheid en dit tegelijkertijd een meerwaarde weten te geven.
-Verzorgdheid van de tekst: verzorgdheid van een tekst spreekt uit het juiste gebruik van de Nederlandse taal: het schrijven zonder spel, taal- en grammaticafouten.
-Leeftijd: hiermee wordt de leeftijd van de deelnemer in relatie tot de inzending bedoeld. Een deelnemer van 24 wordt strenger beoordeeld dan een deelnemer van 16. Iemand van 16 die een prima tekst instuurt in een haperende stijl (bijvoorbeeld), wordt die stijl eerder vergeven dan iemand van 24 die het zelfde doet. Kortom: niet alle criteria worden even streng aangehouden naarmate de deelnemer jonger is.
-Mogelijkheid tot publiceren: is de tekst interessant voor een neutrale lezer? Zou de tekst gepubliceerd kunnen worden in een tijdschrift, krant of bundel? Zou een eventuele redacteur of uitgever belangstelling hebben voor deze schrijver?

Word fanWord fan

Volg onsVolg ons

Aftellen tot de deadline

Je hebt nog tot 1 april om aan je tekst te werken, en dan?

Lees meer

Powered by Passionate Bulkboek

Passionate Bulkboek ontwikkelt activiteiten voor jongeren met als doel hen te interesseren voor culturele uitingen in het algemeen en letteren in het bijzonder. Jongeren worden bereikt via educatieve projecten in het voortgezet onderwijs en vrijetijdsproducten die zich op dezelfde jongeren richten.

Lees Meer